• sinu kindel toruexpert sanitaartehnilised tööd

Soojusvahetite läbipesu

Miks on soojusvahetite läbipesu tähtis?

Suurem osa materjali või seadme tootjatest annavad toodetele maksimaalse kasutusaja lähtudes ideaalsetest kasutuskeskkonnast. Olgu see näiteks katla puhul vee kvaliteet, kütuse kvaliteet, temperatuur või veetorustiku paigaldamisel kõikide normatiivide jälgimine. Praktika aga näitab, et reaalsuses on need ideaalsed tingimused väga harva esinevad, seega võib juba ette prognoosida, et etteantud seadme või materjali eluiga ei pruugi täituda. Parim võimalus seadme eluiga pikendada on teha sellele tähtaegset hooldust. Näiteks katla või soojussõlme puhul, selleks et tagada maksimaalne kütusest eralduva energia muundus soojusenergiaks, eriti just halva veekvaliteedi puhul, on vajalik soojaveepoolse soojusvaheti regulaarne keemiline läbipesu. Kasutades selleks ettenähtud tööriistu ning kemikale, tagab see teenus pika eluea Teie soojusvahetitele ning kateldele.

Soovitavad hoolduse ajavahemikud soojusvahetitele:

  • Küttepoolne soojusvaheti: iga 2-3 aasta järgi
  • Soojaveepoolne soojusvaheti (sõltub väga toorvee kvaliteedist): iga aasta (normi kohase toorvee puhul)

Küttesüsteem peab olema korralikult hooldatud.

Soojusvahetite läbipesu pakume nii eraisikutele, ettevõtetele kui ka korteriühistutele.